esteira

About me

Sex:
Female
Age:
69 years old
Zodiac sign:
Cancer
Marital status:
divorced
Education:
university graduated
Localization:
Poland, Kujawsko-Pomorskie, Włocławek

Appearence & character

Smoking:
I smoke occasionally
Alcohol:
I don't drink at all
Height:
164
Figure:
medium
Hair color:
dark chestnut
Eyes color:
grey

About

"Są ludzie, którzy wchodzą w nasze życie i szybko z niego znikają. Są ludzie, którzy sprawiają, że dusza nam tańczy -
Budzą w nas zrozumienie szeptem swej mądrości. Są ludzie, dzięki którym niebo jest piękniejsze - Zaistnieją w naszym życiu przez chwilę, pozostawią ślad w sercu i nigdy już nie jesteśmy tacy sami." (Flavia Weedn)

"There are people who make us dance soul - Arouse in us the wisdom to understand a whisper. There are people that make the sky is beautiful - Arise in our lives for a moment, Leave traces in the heart and we are never the same." (Flavia Weedn)


Looking

Please write and give us your e-mail, i will answer :)
Proszę napisać i podać adres e-mail, na pewno odpiszę :)