Manek27

last visit 31.05.2016

About me

Sex:
Male
Age:
35 years old
Zodiac sign:
Aquarius
Marital status:
single
Localization:
Poland, Dolnośląskie, Oławski, Oława

Appearence & character

Smoking:
I smoke
Alcohol:
I drink occasionally
Children:
I don't have but I'd like to have them
Height:
178
Figure:
slim
Hair color:
dark blond
Eyes color:
blue

About

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?